Kylämummi- ja vaaritoiminta

 

Kylämummit ja kylävaarit ovat vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita, luotettavia aikuisia,

jotka haluavat olla läsnä lasten arjessa ja antaa aikaansa.

He toimivat esimerkiksi MLL:n perhekahviloissa ja kerhoissa arjen apuna

sekä taitojen ja tietojen jakajina.

 

MLL Uudenmaan piiri  järjestää kylämummeille ja -vaareille koulutusta ja virkistystoimintaa.

 

Kylämummi- ja vaaritoiminnan tavoitteena on:

 

  • tukea hyvää lapsuutta vahvistamalla sukupolvien ketjua

  • lisätä sukupolvien välistä myönteistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa

  • siirtää kulttuuriperintöä

  • luoda aktiivisille suurille ikäluokille mahdollisuus tehdä antoisaa vapaaehtoistyötä

  • lisätä alueellista yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta lapsista